vroegtijdige zaadlozing

Feiten en fabels

Vraag:

Is er discussie over de juiste behandeling?

Antwoord:

Ja, er bestaat al ca. 100 jaar discussie over de juiste behandeling.

Tusen 1917 en ca. 1990 is een felle discussie gevoerd tussen psychotherapeuten en seksuologen onderling. Dit betrof de vraag of inzichtgevende psychotherapie dan wel gedragstherapie (stop-start methode/ knijpmethode van Masters en Johnson) de beste behandeling was. Tegenwoordig wordt door de voorstanders van een psychologische aanpak de gedragstherapie geadviseerd. Er is tot nog toe echter geen enkel artikel gepubliceerd dat op basis van een wetenschappelijk goed uitgevoerde studie aantoont dat gedragstherapie, stop-start methode, knijpmethode of gesprekstherapie de zaadlozing voor langere tijd effectief kan vertragen. De weinige studies die over gedragstherapie zijn verschenen, zijn methodologisch zeer slecht opgezet.

In 1973 werd bekend dat een medicijn de zaadlozing goed kon vertragen. Seksuologen en psychotherapeuten zijn in het algemeen echter nooit voorstander van medicatie geweest. Zij waren ervan overtuigd dat vroegtijdige zaadlozing een psychische oorzaak had en derhalve met psychotherapie behandeld moest worden. De beschikbaarheid van dit middel werd vrijwel nooit aan mannen verteld. Therapeuten beslisten vrijwel automatisch voor gedragstherapie als behandeling van vroegtijdige zaadlozing.

Sinds 1994 werd echter steeds meer (ook aan het grote publiek) bekend dat er een nog beter medicijn beschikbaar was om de zaadlozing binnen 2 weken effectief te vertragen.

Sedertdien is er een nieuwe discussie ontstaan, namelijk tussen voor- en tegenstanders van medicatie. De discussie betreft de vraag of vroegtijdige zaadlozing alleen met medicijnen, alleen met psychotherapie of met beiden behandeld moet worden. In tegenstelling tot de armoede aan wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van psychotherapie, zijn in de afgelopen jaren zeer veel wetenschappelijk goed uitgevoerde studies verschenen, die ondubbelzinnig aantonen dat medicatie de zaadlozing effectief kan vertragen.

Maar ondanks de wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit van medicatie, wordt het advies voor medicatie en de kritische houding t.a.v. de uitkomsten van psychotherapie door sommige seksuologen als een eenzijdige visie betiteld. U kunt deze mening van seksuologen ook op door seksuologen beheerde websites over seksualiteit terug vinden.

Het is van belang dat degene die hulp zoekt voor ejaculatio praecox zich bewust is van deze discussie en dat een advies voor gedragstherapie en psychotherapie om de zaadlozing te vertragen niet op basis van goed uitgevoerd medisch wetenschappelijk onderzoek wordt gegeven.

U heeft natuurlijk alle recht om zelf mede te beslissen welke behandeling uw voorkeur geniet.

<< Terug