vroegtijdige zaadlozing

Andere problemen

In de seksuologische literatuur wordt vaak beweerd dat ook andere zaadlozingsstoornissen een psychische oorzaak hebben en dus met psychotherapie behandeld moeten worden. Maar het is bekend dat psychotherapie vrijwel geen goede resultaten oplevert.

Waarschijnlijk hebben ook onderstaande andere zaadlozingsstoornissen een neurobiologische oorzaak en kunnen zij uiteindelijk met medicatie worden behandeld. Prof. Dr. Waldinger doet onderzoek naar de oorzaak en mogelijke behandeling van deze zaadlozingsstoornissen. Ook voor deze zaadlozinsstoornissen kunt u contact opnemen met Prof. Waldinger.

>> Vertraagde zaadlozing en afwezige zaadlozing

>> Zaadlozing zonder orgasme-gevoel

>> Post-ejaculatie ziekte syndroom (Post-orgasmic Illness Syndrome)

>> Retrograde zaadlozing